GlotPress

Translation of Genesis 2.7: Dutch

1 2 3 41
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
We keep a detailed changelog for each release. The changelog for Genesis 2.7 can be found <a href="%s">here</a>. We houden een gedetailleerd wijzigingsoverzicht bij voor elke release. De changelog voor Genesis 2.7 is <a href="%s">hier</a> te vinden. Details

We keep a detailed changelog for each release. The changelog for Genesis 2.7 can be found <a href="%s">here</a>.

We houden een gedetailleerd wijzigingsoverzicht bij voor elke release. De changelog voor Genesis 2.7 is <a href="%s">hier</a> te vinden.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-07 20:47:53 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:49
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Details Details Details

The Details

Details

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-07 20:19:51 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We think this is a worthy investment in the long-term quality and maintainability of the Genesis Framework, clearing the way for newer experiences and better products in the Genesis ecosystem. Wij vinden dit een waardevolle lange termijn investering in kwaliteit en onderhoud van het Genesis Framework, die de weg vrijmaakt voor nieuwere ervaringen en betere producten in het Genesis ecosysteem. Details

We think this is a worthy investment in the long-term quality and maintainability of the Genesis Framework, clearing the way for newer experiences and better products in the Genesis ecosystem.

Wij vinden dit een waardevolle lange termijn investering in kwaliteit en onderhoud van het Genesis Framework, die de weg vrijmaakt voor nieuwere ervaringen en betere producten in het Genesis ecosysteem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-12 12:55:30 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We began moving code to classes where appropriate, and are moving more and more of the default Genesis behavior toward easy to read configuration files. We zijn begonnen met het verplaatsen van broncode naar klassen waar dit van toepassing is, en verplaatsen steeds meer van het standaard Genesis karakter naar eenvoudig te lezen configuratiebestanden. Details

We began moving code to classes where appropriate, and are moving more and more of the default Genesis behavior toward easy to read configuration files.

We zijn begonnen met het verplaatsen van broncode naar klassen waar dit van toepassing is, en verplaatsen steeds meer van het standaard Genesis karakter naar eenvoudig te lezen configuratiebestanden.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-12 13:02:40 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:45
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We may not be able to modernize the entire codebase in one release, but we can make it better and better each time we release an update. And that's exactly what we did in Genesis 2.7. We zijn misschien niet in staat om de hele broncodebasis in één release te moderniseren, maar we kunnen het elke keer dat we een update uitbrengen beter en beter maken. En dat is precies wat we hebben gedaan in Genesis 2.7. Details

We may not be able to modernize the entire codebase in one release, but we can make it better and better each time we release an update. And that's exactly what we did in Genesis 2.7.

We zijn misschien niet in staat om de hele broncodebasis in één release te moderniseren, maar we kunnen het elke keer dat we een update uitbrengen beter en beter maken. En dat is precies wat we hebben gedaan in Genesis 2.7.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-12 12:56:37 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Genesis is nearly a decade old! Which means that it uses some coding methods that could use a modern refresh. Genesis is bijna een decennium oud! Dat betekent dat het enkele programmeermethoden gebruikt die een moderne verversing kunnen gebruiken. Details

Genesis is nearly a decade old! Which means that it uses some coding methods that could use a modern refresh.

Genesis is bijna een decennium oud! Dat betekent dat het enkele programmeermethoden gebruikt die een moderne verversing kunnen gebruiken.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-12 12:52:34 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:43
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
More Modern Architecture Modernere architectuur Details

More Modern Architecture

Modernere architectuur

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-12 12:53:03 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Because we're trying to be good internet citizens! And though we can't jump immediately to requiring PHP 7.2, we are beginning to slowly increase our minimum requirements in Genesis, to encourage users to upgrade outdated PHP versions, as well as give ourselves the ability to create cool new features that rely on the more modern tools available only in more modern versions of PHP. Omdat we proberen goede internetburgers te zijn! En hoewel het niet mogelijk is om direct over te stappen naar PHP 7.2, gaan we langzaam maar zeker onze minimumeisen in Genesis verhogen, zo moedeigen we gebruikers aan om verouderde PHP-versies te upgraden, en onszelf de mogelijkheid geven om steeds weer coole functies te creëren die afhankelijk zijn van de modernere tools die alleen beschikbaar zijn in modernere versies van PHP. Details

Because we're trying to be good internet citizens! And though we can't jump immediately to requiring PHP 7.2, we are beginning to slowly increase our minimum requirements in Genesis, to encourage users to upgrade outdated PHP versions, as well as give ourselves the ability to create cool new features that rely on the more modern tools available only in more modern versions of PHP.

Omdat we proberen goede internetburgers te zijn! En hoewel het niet mogelijk is om direct over te stappen naar PHP 7.2, gaan we langzaam maar zeker onze minimumeisen in Genesis verhogen, zo moedeigen we gebruikers aan om verouderde PHP-versies te upgraden, en onszelf de mogelijkheid geven om steeds weer coole functies te creëren die afhankelijk zijn van de modernere tools die alleen beschikbaar zijn in modernere versies van PHP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-12 13:00:37 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Why? Waarom? Details

Why?

Waarom?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-07 20:20:09 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Genesis 2.7 requires PHP version 5.3 or greater in order to function properly. Genesis 2.7 vereist PHP versie 5.3 of hoger om goed te kunnen functioneren. Details

Genesis 2.7 requires PHP version 5.3 or greater in order to function properly.

Genesis 2.7 vereist PHP versie 5.3 of hoger om goed te kunnen functioneren.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-07 20:42:47 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
PHP 5.3 PHP 5.3 Details

PHP 5.3

PHP 5.3

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-07 20:20:23 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Although Genesis 2.7 does not include any features that directly rely on WordPress 5.0 or the Gutenberg editor, we have spent a great deal of time preparing the Genesis code structure for new features that definitely will integrate with WordPress 5.0. Hoewel Genesis 2.7 geen functies bevat die direct afhankelijk zijn van WordPress 5.0 of de Gutenberg-editor, hebben we veel tijd besteed aan het voorbereiden van de Genesis-codestructuur op nieuwe functies die absoluut zullen worden geïntegreerd met WordPress 5.0. Details

Although Genesis 2.7 does not include any features that directly rely on WordPress 5.0 or the Gutenberg editor, we have spent a great deal of time preparing the Genesis code structure for new features that definitely will integrate with WordPress 5.0.

Hoewel Genesis 2.7 geen functies bevat die direct afhankelijk zijn van WordPress 5.0 of de Gutenberg-editor, hebben we veel tijd besteed aan het voorbereiden van de Genesis-codestructuur op nieuwe functies die absoluut zullen worden geïntegreerd met WordPress 5.0.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-07 21:25:12 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:35
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WordPress 5.0 is just around the corner, and we want to make sure your site is prepared! WordPress 5.0 komt om de hoek kijken, we willen ervoor zorgen dat uw site is voorbereid! Details

WordPress 5.0 is just around the corner, and we want to make sure your site is prepared!

WordPress 5.0 komt om de hoek kijken, we willen ervoor zorgen dat uw site is voorbereid!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-07 20:22:25 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Preparing for WordPress 5.0 Voorbereiding op WordPress 5.0 Details

Preparing for WordPress 5.0

Voorbereiding op WordPress 5.0

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-07 20:21:06 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:33
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In addition to the typical bug fixes and performance enhancements, Genesis 2.7 is focused on updating some key architectural components, and is aimed at modernizing the codebase to prepare for some exciting future updates. Naast de typische bug fixes en prestatieverbeteringen, is Genesis 2.7 gericht op het updaten van enkele belangrijke architecturale componenten, en is gericht op het moderniseren van de broncodebasis ter voorbereiding op een aantal opwindende toekomstige updates. Details

In addition to the typical bug fixes and performance enhancements, Genesis 2.7 is focused on updating some key architectural components, and is aimed at modernizing the codebase to prepare for some exciting future updates.

Naast de typische bug fixes en prestatieverbeteringen, is Genesis 2.7 gericht op het updaten van enkele belangrijke architecturale componenten, en is gericht op het moderniseren van de broncodebasis ter voorbereiding op een aantal opwindende toekomstige updates.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-12 13:04:20 GMT
Translated by:
LeonCB
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 41
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as