GlotPress

Translation of Genesis 3.1: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (571) Translated (241) Untranslated (327) Waiting (0) Fuzzy (3) Warnings (0)
1 2 3 17
Prio Original string Translation
Menu Menu Details

Menu

Menu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/classes/class-genesis-menu-handler.php:87
Priority:
normal
More links:
Submenu Submenu Details

Submenu

Submenu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/classes/class-genesis-menu-handler.php:90
 • lib/classes/class-genesis-amp-menu.php:390
Priority:
normal
More links:
This theme uses theme supports that are no longer required in Genesis 3.0+: Giao diện này sử dụng các hỗ trợ giao diện không cần thiết ở phiên bản Genesis 3.0+: Details

This theme uses theme supports that are no longer required in Genesis 3.0+:

Giao diện này sử dụng các hỗ trợ giao diện không cần thiết ở phiên bản Genesis 3.0+:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/admin/site-health.php:98
Priority:
normal
More links:
"404-page" no longer required in "genesis-accessibility" theme support array "404-page" không cần thiết trong hàm giao diện hỗ trợ "genesis-accessibility" Details

"404-page" no longer required in "genesis-accessibility" theme support array

"404-page" không cần thiết trong hàm giao diện hỗ trợ "genesis-accessibility"
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/admin/site-health.php:94
Priority:
normal
More links:
Genesis recommendations Khuyến nghị từ Genesis Details

Genesis recommendations

Khuyến nghị từ Genesis
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/admin/site-health.php:62
Priority:
normal
More links:
This will change your default homepage. Hành động này sẽ thay đổi trang chủ mặc định của bạn. Details

This will change your default homepage.

Hành động này sẽ thay đổi trang chủ mặc định của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-onboarding.php:93
Priority:
normal
More links:
Sample content for the theme will be added to make your theme look like the demo. Nội dung mẫu cho giao diện sẽ được thêm vào để làm cho giao diện của bạn trông giống như bản demo. Details

Sample content for the theme will be added to make your theme look like the demo.

Nội dung mẫu cho giao diện sẽ được thêm vào để làm cho giao diện của bạn trông giống như bản demo.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-onboarding.php:90
Priority:
normal
More links:
The following plugins will be automatically installed and activated with this theme (links open in new window): Các plugin sau sẽ tự động cài đặt và kích hoạt với giao diện này (liên kết mở trong cửa sổ mới): Details

The following plugins will be automatically installed and activated with this theme (links open in new window):

Các plugin sau sẽ tự động cài đặt và kích hoạt với giao diện này (liên kết mở trong cửa sổ mới):
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-onboarding.php:65
Priority:
normal
More links:
new window cửa sổ mới Details

new window

cửa sổ mới
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/functions/onboarding.php:127
Priority:
normal
More links:
It appears something went wrong. Please check your command and try again. Có gì đó không ổn. Vui lòng kiểm tra câu lệnh và thử lại. Details

It appears something went wrong. Please check your command and try again.

Có gì đó không ổn. Vui lòng kiểm tra câu lệnh và thử lại.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/classes/class-genesis-cli-settings-command.php:95
Priority:
normal
More links:
Setting saved. Đã lưu cài đặt. Details

Setting saved.

Đã lưu cài đặt.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/classes/class-genesis-cli-settings-command.php:91
Priority:
normal
More links:
Genesis Plugins Genesis Plugins Details

Genesis Plugins

Genesis Plugins
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/classes/class-genesis-admin-plugins.php:32
 • lib/classes/class-genesis-admin-plugins.php:33
Priority:
normal
More links:
Set up your website Thiết lập trang web của bạn. Details

Set up your website

Thiết lập trang web của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-onboarding.php:43
Priority:
normal
More links:
Use the "Set Up Your Website" button to get started. None of your existing content will be lost. Sử dụng nút "Thiết lập trang web của bạn" để bắt đầu. Nội dung hiện tại sẽ không bị mất. Details

Use the "Set Up Your Website" button to get started. None of your existing content will be lost.

Sử dụng nút "Thiết lập trang web của bạn" để bắt đầu. Nội dung hiện tại sẽ không bị mất.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-onboarding.php:36
Priority:
normal
More links:
%s supports automatic set up and import of demo content and/or recommended plugins. %s hỗ trợ tự động thiết lập và nhập nội dung demo và/hoặc các plugin được đề xuất. Details

%s supports automatic set up and import of demo content and/or recommended plugins.

%s hỗ trợ tự động thiết lập và nhập nội dung demo và/hoặc các plugin được đề xuất.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: Theme name
Date added (GMT):
2019-08-12 15:56:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
doananhtuan007
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-onboarding.php:31
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 17

Export as