GlotPress

Translation of Genesis 2.7: Serbian

1 2 3 41
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
We keep a detailed changelog for each release. The changelog for Genesis 2.7 can be found <a href="%s">here</a>. Водимо детаљну евиденцију сваке промене. Евиденцију промена за Genesis верзију 2.7 можете наћи <a href="%s">овде</a>. Details

We keep a detailed changelog for each release. The changelog for Genesis 2.7 can be found <a href="%s">here</a>.

Водимо детаљну евиденцију сваке промене. Евиденцију промена за Genesis верзију 2.7 можете наћи <a href="%s">овде</a>.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-11 10:46:09 GMT
Translated by:
nikola2802
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:49
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The Details Детаљи Details

The Details

Детаљи

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-11 10:38:02 GMT
Translated by:
nikola2802
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:48
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We think this is a worthy investment in the long-term quality and maintainability of the Genesis Framework, clearing the way for newer experiences and better products in the Genesis ecosystem. Мислимо да је ово вредно улагање у дугорочност квалитета и одрживост Genesis Framework-а, које утире пут у нова искуства и боље производе унутар Genesis екосистема, Details

We think this is a worthy investment in the long-term quality and maintainability of the Genesis Framework, clearing the way for newer experiences and better products in the Genesis ecosystem.

Мислимо да је ово вредно улагање у дугорочност квалитета и одрживост Genesis Framework-а, које утире пут у нова искуства и боље производе унутар Genesis екосистема,

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-14 09:15:12 GMT
Translated by:
toto011
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We began moving code to classes where appropriate, and are moving more and more of the default Genesis behavior toward easy to read configuration files. Почели смо да премештамо кôд у класе тамо где је пригодно, и премештамо све више унапред одређених Genesis понашања ка лако читљивим конфигурационим датотекама. Details

We began moving code to classes where appropriate, and are moving more and more of the default Genesis behavior toward easy to read configuration files.

Почели смо да премештамо кôд у класе тамо где је пригодно, и премештамо све више унапред одређених Genesis понашања ка лако читљивим конфигурационим датотекама.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-14 09:23:35 GMT
Translated by:
toto011
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:45
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We may not be able to modernize the entire codebase in one release, but we can make it better and better each time we release an update. And that's exactly what we did in Genesis 2.7. Можда нећемо моћи да модернизујемо целу базу кода у једном издању, али можемо да је чинимо све бољом и бољом сваки пут кад издамо освежену верзију. И то је управо оно што смо урадили са Genesis 2.7. Details

We may not be able to modernize the entire codebase in one release, but we can make it better and better each time we release an update. And that's exactly what we did in Genesis 2.7.

Можда нећемо моћи да модернизујемо целу базу кода у једном издању, али можемо да је чинимо све бољом и бољом сваки пут кад издамо освежену верзију. И то је управо оно што смо урадили са Genesis 2.7.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-14 09:26:30 GMT
Translated by:
toto011
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Genesis is nearly a decade old! Which means that it uses some coding methods that could use a modern refresh. Genesis је скоро деценију стар! То значи да користи неке методе кодирања којима би добро дошло модерно освежавање. Details

Genesis is nearly a decade old! Which means that it uses some coding methods that could use a modern refresh.

Genesis је скоро деценију стар! То значи да користи неке методе кодирања којима би добро дошло модерно освежавање.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-14 09:28:21 GMT
Translated by:
toto011
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:43
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
More Modern Architecture Још модерне архитектуре Details

More Modern Architecture

Још модерне архитектуре

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-13 08:12:26 GMT
Translated by:
toto011
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:42
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Because we're trying to be good internet citizens! And though we can't jump immediately to requiring PHP 7.2, we are beginning to slowly increase our minimum requirements in Genesis, to encourage users to upgrade outdated PHP versions, as well as give ourselves the ability to create cool new features that rely on the more modern tools available only in more modern versions of PHP. Зато што се трудимо да будемо добри грађани! Иако не можемо да ускочимо у захтевање PHP-а 7.2, почињемо полако да подижемо минимум захтева за Genesis, како би подстакли кориснике да надограде застареле PHP верзије, као и да дамо себи могућност да стварамо лепе нове карактеристике које се ослањају на модерне алате доступне само у модернијим верзијама PHP-а. Details

Because we're trying to be good internet citizens! And though we can't jump immediately to requiring PHP 7.2, we are beginning to slowly increase our minimum requirements in Genesis, to encourage users to upgrade outdated PHP versions, as well as give ourselves the ability to create cool new features that rely on the more modern tools available only in more modern versions of PHP.

Зато што се трудимо да будемо добри грађани! Иако не можемо да ускочимо у захтевање PHP-а 7.2, почињемо полако да подижемо минимум захтева за Genesis, како би подстакли кориснике да надограде застареле PHP верзије, као и да дамо себи могућност да стварамо лепе нове карактеристике које се ослањају на модерне алате доступне само у модернијим верзијама PHP-а.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-14 09:32:34 GMT
Translated by:
toto011
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:40
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Why? Зашто? Details

Why?

Зашто?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-11 10:39:01 GMT
Translated by:
toto011
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:39
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Genesis 2.7 requires PHP version 5.3 or greater in order to function properly. За верзију Genesis-а 2.7 потребна је 5.3 верзија PHP-а или новија како би функционисао правилно. Details

Genesis 2.7 requires PHP version 5.3 or greater in order to function properly.

За верзију Genesis-а 2.7 потребна је 5.3 верзија PHP-а или новија како би функционисао правилно.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-11 10:39:57 GMT
Translated by:
nikola2802
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:38
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
PHP 5.3 PHP 5.3 Details

PHP 5.3

PHP 5.3

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-11 10:40:09 GMT
Translated by:
nikola2802
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:37
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Although Genesis 2.7 does not include any features that directly rely on WordPress 5.0 or the Gutenberg editor, we have spent a great deal of time preparing the Genesis code structure for new features that definitely will integrate with WordPress 5.0. Иако Genesis 2.7 не укључује ниједну особину која директно зависи од Вордпреса 5.0 или Гутенберг уређивача, потрошили смо знатно време да припремимо Genesis структуру кôда за нове особине које ће сигурно бити интегрисане у Вордпрес 5.0. Details

Although Genesis 2.7 does not include any features that directly rely on WordPress 5.0 or the Gutenberg editor, we have spent a great deal of time preparing the Genesis code structure for new features that definitely will integrate with WordPress 5.0.

Иако Genesis 2.7 не укључује ниједну особину која директно зависи од Вордпреса 5.0 или Гутенберг уређивача, потрошили смо знатно време да припремимо Genesis структуру кôда за нове особине које ће сигурно бити интегрисане у Вордпрес 5.0.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-14 09:36:23 GMT
Translated by:
toto011
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:35
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
WordPress 5.0 is just around the corner, and we want to make sure your site is prepared! Верзија Вордпреса 5.0 је близу, стога желимо да се уверимо да је ваш сајт спреман за њу! Details

WordPress 5.0 is just around the corner, and we want to make sure your site is prepared!

Верзија Вордпреса 5.0 је близу, стога желимо да се уверимо да је ваш сајт спреман за њу!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-11 10:41:18 GMT
Translated by:
nikola2802
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:34
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Preparing for WordPress 5.0 Припрема за Вордпрес верзију 5.0 Details

Preparing for WordPress 5.0

Припрема за Вордпрес верзију 5.0

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-11 10:43:46 GMT
Translated by:
nikola2802
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:33
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In addition to the typical bug fixes and performance enhancements, Genesis 2.7 is focused on updating some key architectural components, and is aimed at modernizing the codebase to prepare for some exciting future updates. Као додатак типичним поправкама грешака и унапређењу перформанси, Genesis 2.7 је фокусиран на освежавање неких кључних архитектонских компоненти, и циљан је ка модернизацији базе кôда ради припреме неких узбудљивих будућих освежавања. Details

In addition to the typical bug fixes and performance enhancements, Genesis 2.7 is focused on updating some key architectural components, and is aimed at modernizing the codebase to prepare for some exciting future updates.

Као додатак типичним поправкама грешака и унапређењу перформанси, Genesis 2.7 је фокусиран на освежавање неких кључних архитектонских компоненти, и циљан је ка модернизацији базе кôда ради припреме неких узбудљивих будућих освежавања.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-14 09:40:24 GMT
Translated by:
toto011
Approved by:
forsite
References:
 • lib/views/pages/genesis-admin-upgraded.php:27
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 41
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as